REConcept följer de regler som gäller för konsumentköp inom ramen för konsumentköplagen. Därutöver förmedlar vi i vår tur vidare respektive producents garantivillkor. 

 

Om du har en produkt eller ett arbete du inte är nöjd med så kontakta oss snarast för bedömning under rubriken "kontakta oss".